Tu si: Tipy pre zdravie  »  Psychologia  »  Porucha osobnosti borderline – čo to je ?

Porucha osobnosti borderline – čo to je ?

Uverejnené v kategórii Psychologia       
Porucha osobnosti borderline – čo to je ?

Táto psychická choroba ovplyvňuje nielen osobu, ktorá trpí touto chorobou, ale aj jej najbližšie okolie. Práve preto je veľmi dôležité včasné odhalenie tejto choroby a správny postup liečby.

 ČÍM PRESNE JE CHOROBA PORUCHY OSOBNOSTI BORDERLINE?

„Borderline” presne znamená slovo „pohraničie”. Tento odborný názov sa tiež označuje ako „hraničná osobnosť”, ktorú nemôžeme nazvať psychóza, ale zároveň je oveľa nebezpečnejšia ako neuróza a pri nervóze vystupujúce neurotické poruchy.

Hraničná porucha osobnosti borderline sa označuje aj ako „stabilná nestabilnosť”, pretože postihnutý majú extrémne zmeny nálady, pričom ich stav nepodlieha zhoršeniu. Je to teda stabilny stav v stabilnej nestabilite.

ČÍM TEDA JE HRANIČNÁ PORUCHA OSOBNOSTI BORDERLINE?

Borderline hraničná porucha osobnosti je teda ako už bolo spomenuté stále zmeny nálad, čo unemožňuje normálny život v spoločnosti, je veľkou prekážkou v budovaní medziľudských vzťahoch, ale tiež je možné s touto chorobou žiť. Práve preto veľké množstvo ľudí si vôbec neuvedomuje, že sú chory. Aký maju pocit? Spoločnosť im robi neustály pocit samotnosti a nešťastia, čo spôsobuje, že osoby, ktoré sú s nimi každodenne tiež môžu byť frustrované a predovšetkým postupom času bezmocne. Oni nevedia prečo sa danej osobe tak často zmieňa nálada a žijú v presvedčeniu, že to oni môžu za tie všetky zmeny nálad.

Ako je možné rozoznať túto chorobu? Predovšetkým chorý človek, má problém sám so sebou, medziľudským kontaktom a tiež nevie ovládať svoje negatívne emócie, także sa mu často stáva, že na určité situácie nevie adekvátne reagovať.

Zvyčajne je možné u neho identifikovať aspoň päť z deviatich nasledujúcich charakteristických vlastností:

1. zúfalo sa snaží zabrániť tomu aby bol sám

2. intenzívne vstupuje aj keď nestále do citových vzťahov

3. má nestabilný obraz o sebe a tiež má nízke sebavedomie

4. často vystupuje impulzívne

5. vykonáva sebapoškodovanie alebo sa pokúša o samovraždu

6. je emočne nestabilný

7. charakterizuje ho chronický pocit samoty

8. nevie kontrolovať svoj hnev

9. v čase veľkého stresu má paranoidné myšlienky

AKO SA VYSPORIADAŤ S CHOROBOU?

Zvyčajne – tak ako pri každej psychickej poruche sa realizuje liečba pomocou farmakologických a psychologických metód.

Farmakológia však nepomáha moc pri prípadoch poruchy osobnosti borderline, ale skôr pomáha nezhoršiť stav pacienta a hlavne zabraňovať jeho častým zmenám nálady, lieky teda fungujú skôr ako „stabilizator nálady”.